Anëtarsimi

Kuvendi i Përgjithshëm i aA ISEAL ka caktuar këto pagesa vjetore për anëtarsi:

o Student, pensionistë, AI : 40 FRS

o Personat vetëm : 50 FRS

o Qifte : 70 FRS

o Ndërmarrje : 200 FRS

Çdo person i interesuar, mund ta mbështes ISEAL-in dhe realizimin e projekteve të saja, duke u bërë anëtar i aA◊ISEAL dhe duke e paguar anëtarësinë vjetore

Të dhënat bankare: Institut Suisse d’Etudes Albanaises (ISEAL), CCP 10-207389-6