Rezultatet nga pjesëmarrësit

PDF: L’intégration des Albanais en Suisse

PDF Français: Résultats de l’évaluation par les participants

Observatoire universitaire de la ville et du développement durable - UNIL
dhe
Instituti Zvicëran për Studime Shqiptare – ISEAL

Organizojnë Simpoziumin

Integrimi i shqiptarëve në Zvicër
Me shikim krahasimor me komunitete të tjera

Gjuhët e komunikimit: frëngjisht dhe gjermanisht, me përkthim simultan

Data: 13 Nëntor 2010

Vendi: IDHEAP (Institut de Hautes Etudes en Administration Publique)

Quartier UNIL, Rue de la Mouline 28
CH 1015 Lausanne