Statutet

Fryt vitesh mendimi, statutet e ISEAL-it janë miratuar zyrtarisht nga anëtarët themelues më 8 dhjetor 2007 në Lozanë.

Statutet ISEAL-it janë pranuar nga autoritetet federale më 25 mars 2008.