Antologji e letërsisë zvicrane

Situata Fillestare

o I nxitur nga suksesi i “Hënores së Zvicrës”, antologji e letërsisë së Zvicrës Franceze në shqip, na vjen të themi se një antologji e  letërsisë së Zvicrës do të ishte një vazhdim logjik.“Hënorja e Zvicrës” u ndoq në mënyrë të dalluar nga mediet, si në Kosovë ashtu dhe në Zvicër (mbi tridhjetë artikuj shtypi, reportazhe nga katër kanale televizive në frëngjisht dhe në shqip : TSR-ja, RSR, RTK-ja, TV21-shi dhe EUROKOHA, emisione radiofonike etj.). Shumë promovime e paraqitje letrare e bënë gjithashtu të njohur këtë antologji, nga të cilat përmendim një në Bibliotekën Kombëtare e Universitare të Prishtinës, dy në Universitetin e Prishtinës, një në Universitetin e Lozanës, një në Universitetin Popullor Shqiptar në Gjenevë, një në Panairin e Librit në Gjenevë dhe një në Annemasse (Francë). Rreth 800 kopje, deri më sot, janë në duart e lexueseve e të lexuesve.

 • o Letërsia zvicerane ka ngjashmëri me letërsinë shqiptare: të dyja përpiqen të kapërcejnë kufijtë, për letërsinë zvicerane kufijtë gjuhësorë, ndërsa për letërsinë në gjuhë shqipe, kufijtë gjeografikë. Kështu, të dyja bashkë, secila nga ana e saj, kanë treguar se kanë një stil shkrimi që do të kapërcejë kufijtë gjuhësorë e tokësorë drejt shprehjeve rruzulluese.


  Synimet

  • o I përgjithshëm

  - Të bëjë të mundur zbulimin dhe promovimin e letërsisë zvicerane, sidomos në Shqipëri, Kosovë dhe Maqedoni.

  - Të japë “një urë më shumë” për një komunikim më të madh ndërmjet Zvicrës dhe vendeve nga e kanë prejardhjen shqiptarët në Zvicër.

  - Nëpërmjet promovimit dhe paraqitjeve të kësaj vepre, të nxisë më tepër dialogun ndërmjet intelektualëve zviceranë e shqiptarë.

  o I veçantë

  - Të botojë një antologji të letërsisë zvicerane, që të përmbajë sidomos:

  - Një prezantim, shkurtimisht, të letërsisë zvicerane

  - Tekste të zgjedhura të shumë gjinive letrare

  - Prezantime tekstesh

  - Prezantime autorësh

  - Ide autorësh zviceranë

  - Dokumente dhe ilustrime

  - Një pasthënie si prolog

  - Të krijojë një mjet plotësues komunikimi, kuptimi dhe integrimi për shqiptarët në Zvicër. Kështu, për shembull, brezi i prindërve të “secondos”, të mund të lexojë e të zbulojë në gjuhën e vet letërsinë e vendit nga e ka prejardhjen, për t’u integruar kështu më mirë në vendin mikpritës.


  Përgjegjësja e tanishme

  ○ Znj. Doris JAKUBEC


  Vlerësimi

  • o Komiteti i drejtimit do t’i ndjekë të gjitha etapat e realizimit të këtij projekti dhe do të informojë rregullisht Këshillin e Fondacionit të ISEAL-it, partnerët dhe dhuruesit.