Synimet e ISEAL-it

ISEAL-i ka si synim të zhvillojë e të forcojë lidhjet midis Zvicrës dhe shqiptarëve, të ndihmojë integrimin e shqiptarëve në Zvicër, të bëhet një partner i njohur prej autoriteteve të Zvicrës, Shqipërisë, Kosovës dhe Maqedonisë për të gjitha çështjet në lidhje me komunitetin shqiptar të Zvicrës dhe të shërbejë si pikë referimi për vende të tjera ose organizata evropiane e ndërkombëtare që interesohen për çështjet shqiptare.